Aktualizacja zbiorcza eSale 1.0.35.0 - 1.0.35.3

Co nowego w eSale?

  • Dodano predefiniowane fitry dla ról klientów, 
  • Poprawiono sprawdzanie poprawności numeru NIP, 
  • Poprawiono bład ignorujący wyjątek na blokadę klienta dla dokumentów DZ i KP, 
  • Poprawiono domyślną logikę kolorów listy towarów, 
  • Poprawiono obsługę roli kontrahenta (odbiorca, dostawca, płatnik), 
  • Poprawiono błąd związany ze zmianą nazwy i bazy danych podczas pobierania ustawień, 
  • Poprawiono drukowanie zmiennoprzecinkowych stawek VAT, 
  • Zmodyfikowano układ tabeli pozycji na wydrukach.

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej eSale znajduje się w dziale Pobieranie.


Pozostałe aktualności i informacje:
Aktualizacja 3.2.9
Aktualizacja poprawiajace porawiajaca pomniejsze bledy w aplikacji