Aktualizacja eSale 1.0.34.0

Co nowego w eSale?

 • Dodano zapisywanie rodzajów zmian dokonywanych w pozycji dokumentu, 
 • Dodano opcję informowania o duplikacie numeru NIP przy tworzeniu nowego kontrahenta, 
 • Dodano wybór ceny minimalnej i zakupu jako typu ceny w nagłówku i cenniku pozycji, 
 • Dodano wyświetlanie ilości opakowań na liście pozycji, 
 • Dodano możliwość ustawienia marży minimalnej na cały dokument, 
 • Dodano możliwość ustawienia pola będącego identyfikatorem dla zdjęć towarów, 
 • Dodano zabezpieczenie przed błędami typu w pliku profile.xml, 
 • Dodano sumę ilości opakowań w podsumowaniu transakcji, 
 • Dodano możliwość usuwania gratisów nadanych z promocji pakietowych, 
 • Dodano możliwość wyłączenia weryfikacji numeru NIP, 
 • Dodano zabezpieczenie przed całkowitym zablokowaniem wymiany danych, 
 • Dodano obsługę modelu drukarki VLine-112, 
 • Poprawiono działanie promocji pakietowych, 
 • Poprawiono nieprawidłowe działanie okna wyboru daty, 
 • Poprawiono błąd związany z mechanizmem kodowania znaków w Unicode, 
 • Poprawiono mechanizm finalizacji transakcji bazy danych, 
 • Poprawiono opis ceny bazowej w oknie specyfikacji pozycji, 
 • Poprawiono treść monitu blokady wymiany danych, 
 • Poprawiono obsługę sprawdzania numeru NIP nowego kontrahenta, 
 • Poprawiono mechanizm sprawdzający połączenie dla kanału bluetooth w wydrukach, 
 • Poprawiono ścieżki z rozszerzeniami do serwera FTP / HTTP, 
 • Poprawiono wybór zdjęć z aplikacji Google Photos, 
 • Poprawiono obsługę pustych kolorów pozycji list, 
 • Poprawiono przykładową bazę danych, 
 • Poprawiono logowanie zdarzeń, 
 • Zmodyfikowano wyszukiwanie plików zdjęć towarów (tylko jpg).

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej eSale znajduje się w dziale Pobieranie.


Pozostałe aktualności i informacje:
Aktualizacja 3.2.9
Aktualizacja poprawiajace porawiajaca pomniejsze bledy w aplikacji