Aktualizacja eSale 2.8.2

  • Poprawiono błąd drukowania związany ze stroną kodową
  • Na wydrukach kolumnę PKWiU zmieniono na PKWiU / CN
  • B2B: Poprawiono synchronizację danych
  • B2B: Zaimplementowano automatyczne przejście do listy "Towary" po rozpoczęciu nowego zamówienia
  • B2B: Zaimplementowano automatyczne ustawianie pól "TYP REALZIACJI", "TERMIN REALIZACJI" oraz "ADRES  DOSTAWY" dla nowego zamówienia na podstawie poprzedniego

        


Pozostałe aktualności i informacje:
Aktualizacja 3.2.9
Aktualizacja poprawiajace porawiajaca pomniejsze bledy w aplikacji