Nowa wersja aplikacji eSale

Lista nowych funkcji w wersji 3 systemu mobilnego eSale:

- Rozdzielono obsługę wiadomości (komunikatów) dla poszczególnych firm (przechowywanie w odrębnych katalogach)

- Rozdzielono obsługę zdjęć dla poszczególnych firm (przechowywanie w odrębnych katalogach)

- Dodano opcję Rerabat (Przelicz rabat) do menu Pozycje dokumentu (ikona % na Pozycjach pojawiająca się po wybraniu jednej lub wielu pozycji daje możliwośc przeliczenia rabatu tylko dla wybranych pozycji dokumentu)

- Uwzględniono należności w "Informacji o zadłużeniu"

- Dodano punktu "Lista rozrachunków" do menu "Zadłużenie" informacji szczegółowych o kontrahencie

- Zaimplementowano drukowanie informacji o przeliczniku kg<->l przy sprzedaży gazu

- Wprowadzono możliwość odbierania danych nawet jeśli istnieją niewysłane dokumenty (wyłącznie ZA i WIZ - Zamówienia i Wizyty)

- Zaimplementowano kontrolę minimalnej wartości zamówienia

- Zaimplementowano automatyczne pobieranie plików ustawień podczas synchronizacji (odbierania), o ile są nowsze 

- Zlikwidowano opcję "Ustawienia wspólne" w komunikacji

- Do pliku potwierdzenia "OK" dodano linię zawierającą numer wersji aplikacji eSale z której wysłano dane

- Zoptymalizowano pobieranie zdjęć

- Dodano możliwość rejestracji oraz wysyłania (podczas synchronizacji) zdjec do nagłówka oreaz pozycji niektórych typów dokumentów

- Na liście "Kontrahenci" dodano nowy filtr Zdefiniowany "Dłużnicy po terminie" zawężający listę do kontrahentów posiadających przeterminowane należności

- Na liście "Rozrachunki" dodano nowy filtr Zdefiniowany "Po terminie" zawężający listę do przeterminowanych należności

- Zaimplementowano możliwość zablokowania zmiany formy i terminu płatnosci dla paragonów

- Powiększono liczbę zapamiętywanych filtrów ostatnich do 10

- Wprowadzono blokadę ponownego drukowania dokumentów na drukarce fiskalnej (z powodu ich każdorazowego zapisu w pamięci fiskalnej podczas wydruku)

- Zaimplementowano mozliwość drukowania (dokumentów, zestawień, itd.) do pliku PDF i wysyłania go mailem na wskazane adresy:
    do aplikacji dodano moduł PDF
    do Ustawień dodano punkt "Drukarki PDF" umożliwiający konfiguracje drukowania do pliku PDF
    w okienku drukowania dodano nowy "TYP DRUKARKI" : Drukarka PDF

 


Pozostałe aktualności i informacje: