Aktualizacja eSale 3.2.1

- Listę OBROTY oraz szczegóły HISTORII poszerzono o dodatkowe informacje:

    Cena średnia
    Skrót klienta
    Nazwa klienta

- Zaimplementowano funkcjonalność grupowego dodawania do dokumentu zaznaczonych na liście towarów, z możliwością podania ilości (domyślnie 1)

- Do pozycji historii oraz do obrotów dodano informacje o:
    - cenie maksymalnej, cenie minimalnej, cenie średniej
    - rabacie, rabacie maksymalnym, rabacie minimalnym, rabacie średnim
    - upuście, upuście maksymalnym, upuście minimalnym, upuście średnim

- Zaimplementowano możliwość wyboru typu informacji historycznej wykorzystywanej podczas generowania z historii (cena, rabat lub upust)

- Zaimplementowano wyświetlanie historii oraz obrotów z karty towaru

- Zaimplementowano formatkę wyświetlania informacji sumarycznych oraz szczegółowych o obrocie 

 


Pozostałe aktualności i informacje:
Aktualizacja 3.2.9
Aktualizacja poprawiajace porawiajaca pomniejsze bledy w aplikacji