Aktualizacja eSale 2.6.5

zaimplementowano ograniczenie liczby przyznawanych promocji pakietowych na pojedynczy dokument

poprawiono edycję kwoty w oknie "Rozdzielanie gotówki" (włączono możliwość podawania groszy)

usunięto pytanie o drukowanie następnej kopii dokumentu w związku z problemem drukowania na urządzeniach BLUETOOTH

dodano parametr konfiguracji drukarki "Opóźnienie po kopii" określający czas na oderwanie papieru po wydrukowaniu każdej kopii dokumentu (poza ostatnią kopią)

zaimplementowano możliwość wyłączenia dostępu do poszczególnych elementów ekranu głównego aplikacji

w ustawień aplikacji usunięto punkty "Drukarki" i "Drukarki fiskalne" dla wersji eSale START i STANDARD

Poprawki związane z promocjami elastycznymi


Pozostałe aktualności i informacje:
Aktualizacja 3.2.9
Aktualizacja poprawiajace porawiajaca pomniejsze bledy w aplikacji