Aktualizacja eSale 2.1.1

Co nowego w eSale?

  • Dodano informacje prawne dotyczące licencji używanych bibliotek, 
  • Poprawiono wyłączanie dostępu do ceny/rabatu/marży przy specyfikacji pozycji, 
  • Poprawiono tworzenie nowego filtru z numeryczną wartością, 
  • Poprawiono logikę działania parametru automatycznego zawężenia listy towarów do towarów promocyjnych, 
  • Poprawiono zaznaczanie rozrachunków w ich podglądzie podczas transakcji, 
  • Poprawiono powolne pokazywanie cienia dla paska narzędzi, 
  • Poprawiono wyswietlanie okna z dodatkowymi informacjami o towarze, 
  • Zmodyfikowano okno wyboru daty aby używało kontrolki kalendarza, 
  • Zmodyfikowano główną akcję na liście historii (teraz -> Szczegóły), 
  • Zmodyfikowano kolor paska narzędzi w trybie wyboru.

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej eSale 2 znajduje się w dziale Pobieranie.


Pozostałe aktualności i informacje:
Aktualizacja 3.2.9
Aktualizacja poprawiajace porawiajaca pomniejsze bledy w aplikacji