Aktualizacja eSale 1.0.17.0

Co nowego w eSale?

 • Dodano nagłówki we wszystkich listach, 
 • dodano listę magazynów,
 • dodano nowe typy dokumentów: inwentaryzacja i likwidacja, 
 • dodano wyświetlanie daty ostatniej modyfikacji bazy danych, 
 • dodano kontrolę typu blokowania klienta (wyjątek dla DZ, KP, KPS oraz WIZ), 
 • dodano automatyczne przejście do niepoprawnej wartości przy specyfikacji pozycji/rozliczenia, 
 • dodano filtrowanie głosowe wykorzystujące zainstalowane mechanizmy, 
 • dodano możliwość usuwania edytowanych rozliczeń poprzez wpisanie zerowej wartości rozliczenia, 
 • dodano opcję ciągłego filtrowania list w transakcji, 
 • dodano weryfikację zapisu ustawień aplikacji, 
 • poprawiono wygląd aplikacji dla tabletów,
 • poprawiono działanie wizyt bezproduktywnych gdy nie ma wybranej przyczyny wizyty, 
 • poprawiono zaznaczanie tekstu w dialogach, 
 • poprawiono wyświetlanie raportów szczegółowych dla KPS, KWS, 
 • poprawiono wykrywanie urządzeń bluetooth (drukarek i fiskalizatorów), 
 • poprawiono sprawdzanie wpisywanych tekstów, 
 • uniemożliwiono inwentaryzację jeżeli istnieją niewysłane dokumenty (inne niż inwentaryzacja), 
 • przyspieszono sprawdzanie aktywności licencji, 
 • przyspieszono przeliczanie parametrów przy specyfikacji pozycji, 
 • przyspieszono odczyt danych dla list, 
 • przyspieszono wielokrotną wymianę danych, 
 • wprowadzono wiele mniejszych zmian poprawiających działanie aplikacji mobilnej

 

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej eSale znajduje się w dziale Pobieranie.


Pozostałe aktualności i informacje:
Aktualizacja 3.2.9
Aktualizacja poprawiajace porawiajaca pomniejsze bledy w aplikacji